Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid SpeelgoedWise

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die SpeelgoedWise gebruiken. Door gebruik te maken van de SpeelgoedWise website gaat de consument akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

SpeelgoedWise behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om regelmatig de voorwaarden te lezen. De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.

Reviews door consumenten

Op SpeelgoedWise geven consumenten reviews over de kwaliteit van producten en de uitvoering van een bestelling door webshops. Aan de reviews van consumenten zijn geen voorwaarden te verbinden. De reviews zijn slechts meningen van consumenten op basis waarvan de keuze voor een bepaald product of een webshop gemaakt zou kunnen worden.

Foutieve informatie

SpeelgoedWise toont producten van verschillende webshops. Wanneer er veranderingen plaatsvinden bij de webshops, zoals product- of prijswijzigingen, kan het voorkomen dat deze webshops dit niet tijdig doorgeven aan SpeelgoedWise.

SpeelgoedWise houdt de wijzigingen van de webshops zo goed mogelijk bij. SpeelgoedWise is echter niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen die de webshops hebben aangebracht.

Intellectuele eigendomsrechten

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website. Alle tekst- en beeldinformatie op de SpeelgoedWise site is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht van deze site berust bij SpeelgoedWise. De website van SpeelgoedWise is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van SpeelgoedWise. De website van SpeelgoedWise mag op geen enkele onrechtmatige manier gebruikt worden of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan SpeelgoedWise, zulks ter beoordeling van SpeelgoedWise.